Marsutmaningen

Marsutmaningen

Marsutmaningen är ett spel som hjälper dig i din egen utveckling och skapar förutsättningar för att du ska kunna få en mer aktiv fritid. I spelet kommer du att träna på att utveckla dina sociala färdigheter bland annat genom att bygga nätverk av vänner och kollegor, prioritera och planera dina uppgifter, sätta konstruktiva mål, öka motivationen, ta initiativ och bygga upp självförtroendet. Alla dessa färdigheter kommer att hjälpa dig att lägga grund för ett mer aktivt liv, inte bara på Mars utan även på jorden.

Projektet Lifecensr

Projektet Lifecensr är finansierat av Post- och telestyrelsen och är utvecklat av Exponential i samverkan med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Lifecensr har utvecklat ett spel, Marsutmaningen, tillgängligt i mobilen där man får reflektera kring och träna på sociala färdigheter som att bygga nätverk av vänner och kollegor, att prioritera sina uppgifter, att sätta mål och att planera. Alla dessa aspekter är viktiga för individer som vill leva ett mer aktivt och meningsfullt liv.